Objęty kwarantanną mławianin chodził po mieście pijany

Objęty kwarantanną mławianin chodził po mieście pijany

Kolejna interwencja policji w sprawie nie przestrzegania kwarantanny. Mieszkaniec powiatu mławskiego, zamiast stosować się do zasad izolacji, wychodził z domu i na zakupy, nie zasłaniał ust i nosa. Kilkakrotnie interweniowali policjanci. Policję alarmowali także sami mieszkańcy. 43 -letni mławianin został objęty kwarantanną 4 maja. Zamiast przestrzegać zasad izolacji wychodził z domu i na zakupy. Podczas jednej z policyjnych interwencji, spacerował na terenie miasta w stanie nietrzeźwości. Był również widziany na zakupach, nie zakrywał ust i nosa – interweniowała obsługa sklepu. O jego zachowaniu policja powiadomiła Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Mławie. Mężczyzna został ukarany grzywną. Pomimo tego nadal wychodził z domu. Podczas jednej z interwencji patrol zauważył mławianina spacerującego po mieście. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Ponownie powiadomiono sanepid. Mławianin nie używa aplikacji „Kwarantanna domowa”, mławscy policjanci są zmuszeni do objęcia 43- latka wzmożonymi kontrolami. Izolacja osób pozostających w kwarantannie, to jedna z podstawowych zasad, która pozwala walczyć z zagrożeniem epidemią. Osoby lekceważące kwarantannę mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych a nawet aresztowane.

źródło:policja.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: