Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OBOWIĄZKOWE ZASŁANIANIE UST I NOSA W CZASIE PRACY

Od soboty (28.11) obowiązuje nowe rządowe rozporządzenie “w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. Jego zapisy nie tylko umożliwiły otwarcie sklepów w galeriach handlowych. Nowe brzmienie zyskał przepis dotyczący zakrywania ust i nosa w zakładach pracy.  Najnowsze rozporządzenie w związku z pandemią koronawirusa zobowiązuje do zakrywania ust i nosa w zakładach pracy. Dotyczy to każdego kto w pomieszczeniach nie przebywa sam.

Rozporządzenie mówi:

W zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Największy problem pojawia się jednak przy spożywaniu posiłków, bo przepis ten dotyczy również pomieszczeń socjalnych. Pozostaje albo nie jeść albo jeść w masce. Czyżby to był kolejny przepis, którego nie da się wdrożyć realnie w życie?

źródło:gov.pl/opracowanie redakcyjne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: