Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Obóz jeździecki dla młodzieży w Ratowie

Ostoja św. Antoniego, znajdująca się na terenie zabytkowego zespołu klasztornego w Ratowie, to z założenia miejsce przepojone duchem franciszkańskim, zaczerpniętym z nauczania zarówno samego założyciela zakonu Braci Mniejszych – św. Franciszka z Asyżu, jak i Padewskiego Lekarza Dusz – św. Antoniego z Padwy.

W Ostoi organizowane są rekolekcje i dni skupienia, ale też różnorodne przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży, które łączą aktywne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu z poznawaniem wartości płynących z Ewangelii, a także kształtowaniem charakterów i postaw patriotycznych w oparciu o tradycję kawaleryjską, wyrosłą z etosu jazdy polskiej.

Obecnie w Ratowie trwa obóz jeździecki dla młodzieży w wieku 15-18 lat, w którym biorą udział uczestnicy z Ratowa, powiatu mławskiego, Warszawy i okolic, Ostródy, Garwolina. Główne cele tego obozu, to zaszczepianie w młodych ludziach idei koleżeństwa, miłości do koni i przyrody w duchu franciszkańskim, budowanie wspólnoty opartej na wartościach katolickich oraz patriotycznych.

W programie są wspólne modlitwy i dyskusje o wartościach, które powinny być drogowskazami dla młodych, warsztaty muzyczne w oparciu o repertuar młodzieżowych piosenek religijnych oraz piosenek kawaleryjskich z okresu II Rzeczpospolitej, intensywne treningi jazdy konnej, kurs budowania relacji ze zwierzęciem w oparciu o zasady „jeździectwa naturalnego”, zajęcia z historii jazdy polskiej, a także czas na zawiązywanie wspólnoty i rekreację.

– Zgodnie z ideą obozu jazda konna ma być nie tylko aktywnością fizyczną, ale drogą do poznawania nauczania św. Franciszka i św. Antoniego, a zwłaszcza ich zachwytu nad przyrodą – doskonałym dziełem Stwórcy. Ma być także drogą kształtowania postawy patriotycznej, poprzez poznawanie etosu jazdy polskiej – podkreśla ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium oraz kapelan Towarzystwa Edukacji Historycznej im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

W ramach zajęć edukacyjnych młodzież m.in. przygotowuje impresję poetycką z elementami pantomimy konnej pod tytułem „Od husarza do ułana”, która zostanie zaprezentowana 17 lipca, podczas Święta Pułkowego 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, po uroczystej Mszy św. w sanktuarium w intencji poległych żołnierzy.

Podobne zajęcia wynikają stąd, że Sanktuarium Diecezjalne pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie od jedenastu lat organizuje przedsięwzięcia o charakterze religijno-patriotycznym, w tym uroczystości ku czci Powstańców Styczniowych „Gloria victis et gloria memoribus”, Ratowskie Spotkania Patriotyczne, Europejskie Dni Dziedzictwa wraz z historycznym piknikiem rycerskim „Śladami Pawła z Radzanowa”.

– Ich ważnym elementem jest edukacja patriotyczna w formule żywych lekcji historii oraz realizowanie programu wychowawczego opartego na nauczaniu św. Franciszka i św. Antoniego Padewskiego, propagowanie etosu jazdy polskiej, a także jazdy konnej rozumianej jako powrót do natury i budowanie relacji w grupie rówieśniczej oraz relacji ze zwierzętami. Stanowi to przeciwieństwo postępującej dehumanizacji, automatyzacji i niekontrolowanej cyfryzacji współczesnego społeczeństwa – uważa Ewa Kozłowska-Głębowicz, prezes Bractwa św. Antoniego.

źródło i foto/Diecezja Płocka

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: