Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Oceniali sytuację w powiecie po przejściu huraganu: Interwencja w 23 budynkach mieszkalnych

W dniu 21 lutego w Starostwie Powiatowym w Mławie odbyła się zwołana przez starostę mławskiego robocza narada powiatowego sztabu kryzysowego celem analizy  i oceny sytuacji na terenie powiatu mławskiego po przejściu w miniony weekend frontu burzowego.  W Mławie i okolicach odnotowano rekordową prędkość wiatru, około 104 km/h.

Obecny na spotkaniu komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Mławie przekazał wstępne, szacunkowe informacje o ilości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach związanych z usuwaniem skutków wichury w dniach 19–=20 lutego br. Ogółem strażacy powiatu mławskiego brali udział w powstałych  173 miejscowych zagrożeniach,  w 94 przypadkach działania związane były z usuwaniem wiatrołomów, natomiast 79 interwencje podjęto w związku z uszkodzonymi dachami, w tym: 23 na budynkach mieszkalnych, 56 na budynkach gospodarczych. W wyniku powstałych zdarzeń nikt nie odniósł obrażeń.

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o ponownym  przekazaniu  Urzędom  Miasta i Gmin powiatu mławskiego  obowiązujących  procedur i zasad udzielania pomocy  poszkodowanym   w wyniku zagrożeń naturalnych.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na swojej stronie internetowej (www.mazowieckie.pl, zakładka – co robimy – niekorzystne zjawiska atmosferyczne – zgłaszanie strat  –  uruchomił specjalny formularz dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez który można w szybki sposób zgłosić straty powstałe w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Rodzaje zasiłków przysługujących poszkodowanym:

  • zasiłek celowy do 6 tys. zł na tzw. Pomoc „doraźną” dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej;
  • zasiłek celowy do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi;
  • zasiłek celowy do 100 tys. zł na remont budynków gospodarczych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi.

 

źródło/Powiat Mławski/ foto/OSP

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: