OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WIECZFNIA KOŚCIELNA NOMINOWANA DO AKCJI STAŻACY ROKU 2021!

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WIECZFNIA KOŚCIELNA NOMINOWANA DO AKCJI STAŻACY ROKU 2021!

Wielki plebiscyt strażacki prowadzony jest przez “Polskę Times” oraz dzienniki regionalne w całej Polsce we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku okazja do nagrodzenia strażaków jest wyjątkowa, ponieważ Związek świętuje 100-lecie działalności pod wspólnym sztandarem.

Plebiscyt strażacki pod patronatem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP rozpoczęty! W tym roku zostaną przyznane tytuły dla Strażaków Ochotników Roku, Jednostek OSP Roku oraz Młodych Strażaków Roku czyli dzieci i młodzieży zaangażowanej w OSP, a także dla Orkiestr OSP Roku. Laureaci zostaną wybrani najpierw w każdym powiecie, następnie w skali województwa, a w końcu w ogólnopolskim finale. Nagrody dla orkiestr przyzna także kapituła. Główne nagrody zostaną wręczone podczas wielkiej Gali FLORIANÓW połączonej z obchodami 100-lecia działalności ZOSP RP.

OSP Wieczfnia została nominowana do akcji Strażacy roku 2021. Od dziś 28.07.2021 można na nich głosować!!!

Laureaci, którzy w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuły Strażaka Roku w powiecie
 • dyplom i medal
 • zaproszenie na wojewódzką uroczystość wręczenia wyróżnień
 • awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Laureaci, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuły Strażaka Roku Mazowsza 2021
 • dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Laureaci, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.

Kategoria MŁODY STRAŻAK ROKU

Laureat, który zdobędzie najwięcej głosów w województwie otrzyma:

 • tytuł Młodego Strażaka Roku Mazowsza 2021
 • dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Laureaci, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce w województwie otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.

________________

Strażak i Młody Strażak, którzy w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuł Strażaka Roku Polski 2021 lub Młodego Strażaka Roku Polski 2021
 • dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW
 • dodatkową nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

Strażacy, którzy w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

 • dyplomy
 • dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu.

Kategoria JEDNOSTKA OSP ROKU

Jednostki OSP, które w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuł Jednostki OSP Roku w powiecie
 • dyplom i pamiątkową tablicę
 • zaproszenie na wojewódzką uroczystość wręczenia wyróżnień
 • awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Jednostka OSP, która w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

 • tytuł Jednostka OSP Mazowsza 2021
 • dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
 • zaproszenie na Galę FLORIANÓW
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Jednostki OSP, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplomy i nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.

Jednostka OSP, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

 • tytuł Jednostki Roku Polski 2021
 • dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW
 • dodatkową nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

Jednostki OSP, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

 • dyplomy
 • dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu.

Kategoria ORKIESTRA OSP ROKU

Orkiestra OSP, która zdobędzie najwięcej głosów w województwie otrzymają:

 • tytuł Orkiestra OSP Mazowsza 2021
 • dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW
 • prezentację na specjalnej płycie DVD wydanej z okazji 100-lecia ZOSP RP
 • zaproszenie na Galę FLORIANÓW
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Orkiestry OSP, które w zajmą drugie i trzecie miejsce w województwie otrzymają dyplomy wręczane podczas wojewódzkiego podsumowania plebiscytu.

Orkiestra OSP, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów oraz orkiestra OSP, którą wybierze Kapituła otrzymają:

 • tytuły Najpopularniejsza Orkiestra OSP Roku Polski 2021 (zwycięzca głosowania) oraz Najlepsza Orkiestra OSP Roku Polski 2021 (wybór Kapituły)
 • dyplomy i statuetki wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

Orkiestry OSP, które w ogólnopolskim finale głosowania zajmą drugie i trzecie miejsce oraz orkiestry, którym Kapituła przyzna drugą i trzecią nagrodę otrzymają:

 • dyplomy
 • nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu głosowania lub drugie i trzecie miejsce przyznane przez Kapitułę.

Niezależnie od głosowania Czytelników powołana przez ZOSP RP kapituła, spośród wszystkich zespołów zgłoszonych do plebiscytu w skali całego kraju, wyłoni 15 orkiestr, które także zostaną zaprezentowane na płycie DVD.

__________

Źródło/polskatimes.pl

foto/OSP Wieczfnia Kościelna

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: