OD 1 CZERWCA WZRÓSŁ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

OD 1 CZERWCA WZRÓSŁ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje- od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych wzrasta o 19,90 złotych. Przez pierwsze trzy miesiące bezrobocia wynosi teraz 881,30 zł. Po 3 miesiącach bezrobotnemu zasiłek się pomniejsza do kwoty 692 zł miesięcznie. Po kolejnych 3 miesiącach osoba uposażona zasiłek traci.

 

foto/pup.mlawa.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: