Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OD 1 CZERWCA WZRÓSŁ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje- od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych wzrasta o 19,90 złotych. Przez pierwsze trzy miesiące bezrobocia wynosi teraz 881,30 zł. Po 3 miesiącach bezrobotnemu zasiłek się pomniejsza do kwoty 692 zł miesięcznie. Po kolejnych 3 miesiącach osoba uposażona zasiłek traci.

 

foto/pup.mlawa.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: