Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Od 1 lipca Miejski Dom Kultury w Mławie rozpoczyna zapisy na wakacyjne zajęcia artystyczne.


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W tym roku tematem spotkań będzie Afryka. Dzieci poznają tradycje, dziką naturę i niezwykle zróżnicowaną kulturę tej części świata.
W programie: zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, animacyjne oraz spotkania profilaktyczne z ekspertem.
Możliwość zapisu dziecka tylko do jednej grupy:
grupa I 18, 20, 22 lipca 2022 r. (poniedziałek, środa i piątek),  godz. 11.00-14.00
grupa II 25, 27, 29 lipca 2022 r. (poniedziałek, środa i piątek),  godz. 11.00-14.00
Liczba miejsc ograniczona. Maksymalna ilość uczestników w jednym tygodniu 25 osób.
Oferta skierowana do dzieci od 7 roku życia.
Zapisy w siedzibie instytucji, MDK, Stary Rynek 13, Mława lub telefonicznie (23) 654 35 85 w godz. 8.00-16.00.
Zadanie finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 r.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: