OD 1 SIERPNIA ZOSTAŁY AKTYWOWANE BONY TURYSTYCZNE NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 36 MILIONÓW ZŁOTYCH!

OD 1 SIERPNIA ZOSTAŁY AKTYWOWANE BONY TURYSTYCZNE NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 36 MILIONÓW ZŁOTYCH!

Ubiegły tydzień był pierwszym, pełnym tygodniem od momentu uruchomienia programu Polski Bon Turystyczny, które nastąpiło 1 sierpnia. ZUS poinformował we wpisie na Twitterze, że beneficjenci programu wykonali do tej pory 50 tysięcy płatności bonami na łączną kwotę 36 milionów złotych.

Do tej pory, według ZUS, zgłosiło się ponad 13,6 tysiąca podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć usługi w ramach bonu.

Należy pamiętać, że bon jest ważny do 31 marca 2022 roku.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy.

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością – dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: