Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OD 1 STYCZNIA NOWE MIASTO STAŁO SIĘ MIASTEM!

Nowe Miasto, miejscowość nad rzeką Soną, do końca roku 2021 było wsią i siedzibą gminy.  30 grudnia wójt, zaraz burmistrz – Sławomir Zalewski, odebrał z rąk premiera Mateusza Morawieckiego Akt Nadania przez Radę Ministrów Statusu Miasta miejscowości z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Licząca około 2 tysiące osób miejscowość miastem była przez 467 lat, prawa miejskie straciła na skutek represji po powstaniu styczniowym. O przywrócenie praw miejskich zabiegali mieszkańcy, którzy dali tego wyraz w konsultacjach społecznych. Chciała tego zdecydowana większość, bo aż 88 procent biorących w nich udział mieszkańców 33 sołectw.

W czwartek w KPRM akty nadania statusu miasta odebrali: wójt gminy Bolimów Stanisław Linart, wójt gminy Cegłów Marcin Uchman, wójt gminy Iwaniska Marek Stańko, wójt gminy Izbica Jerzy Lewczuk, wójt gminy Jedlnia Letnisko Piotr Leśnowolski, wójt gminy Kaczory Brunon Wolski, wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, wójt gminy Nowe Miasto Sławomir Zalewski, wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski oraz wójt gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski.

 

foto/UG Nowe Miasto

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: