OD 1 WRZEŚNIA WSZYSCY BEZROBOTNI OTRZYMALI PODWYŻKI ZASIŁKU

OD 1 WRZEŚNIA WSZYSCY BEZROBOTNI OTRZYMALI PODWYŻKI ZASIŁKU

Od 1 września wzrasta zasiłek dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach wyniesie on 1200 zł brutto, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku – 942,30 zł brutto. Podwyższenie zasiłku zakłada ustawa o dodatku solidarnościowym, która weszła w życie w drugiej połowie czerwca.

Od 1 września podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek – przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na jej mocy wprowadzony został dodatek solidarnościowy, który – w wysokości 1400 zł – przysługiwał osobom, które straciły pracę w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią. Świadczenie było przyznawane maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

“Dodatek solidarnościowy wprowadziliśmy z myślą o osobach, które utraciły pracę w czasie epidemii. Jednocześnie, dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy, ustawa o dodatku solidarnościowym zakładała podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych. Podwyżka zaczyna obowiązywać od września” – powiedziała PAP minister Marlena Maląg.

 

Źródło i foto/PAP

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: