Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Od 11 maja miejska biblioteka wznawia swoją działalność

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie wznawia działalność 11 maja 2020 r. Na razie będzie czynna jej główna siedziba przy ul. 3 Maja 5 (o dacie otwarcia obu filii placówka niezwłocznie poinformuje czytelników). Prosimy o przestrzeganie wymogów sanitarnych podczas jej odwiedzania.

Zbiory biblioteczne będą udostępniane w trybie wypożyczeń na zewnątrz – czytelnie pozostaną zamknięte  do  odwołania, możliwość  korzystania  ze  stanowisk komputerowych również jest zawieszona. Użytkownicy nie będą mieli wolnego dostępu do półek. Czytelnicy są proszeni o przygotowanie tytułów książek preferowanych do wypożyczenia i korzystanie z katalogu on-line biblioteki oraz zamawiania książek drogą internetową lub telefoniczną. Biblioteka organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

W wypożyczalni w jednym momencie będzie mogła przebywać jedna osoba na jedno czynne stanowisko (obowiązuje zasada „jedna osoba wychodzi – jedna wchodzi”). Osoby niepełnoletnie mogą wejść razem z opiekunem, przy czym zaleca się ograniczenie przebywania dzieci na terenie biblioteki. Odległości między oczekującymi w kolejce na korytarzu muszą wynosić minimum 2 metry. Nie można będzie przekraczać wyznaczonych linii.

Przed podejściem do lady bibliotecznej, czytelnik – z zasłoniętymi ustami i nosem – powinien zdezynfekować dłonie. Zwracane książki muszą być zapakowane w torbę foliową, z dołączoną kartką z imieniem i nazwiskiem. Książki podlegają siedmiodniowej kwarantannie, po tym czasie zostaną zdjęte z konta czytelnika. Prowadzona przez bibliotekę akcja bookcrossingu zostaje zawieszona do odwołania.

Szczegółową procedurę korzystania z biblioteki w czasie epidemii COVID-19 zamieszczamy poniżej. Czytelników prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Źródło:MBP, KN

fot.: MBP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: