Od 12 lutego Kino Kosmos otwarte

Od 12 lutego Kino Kosmos otwarte

Od jutra na okres dwóch tygodni kino Kosmos w Mławie wznawia swoją działalność. Zgodnie z zaleceniami do dyspozycji widzów pozostaje połowa miejsc z dotychczas użytkowanych. Klienci nadal muszą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na seansie filmowym widzowie zobligowani są do zasłaniania ust i nosa. Wprowadzony jest również zakaz konsumpcji. Bilety na seanse filmowe można kupować online oraz w kasie kina.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: