OD 13 CZERWCA OTWARTE GRANICE POLSKO-NIEMIECKIE

OD 13 CZERWCA OTWARTE GRANICE POLSKO-NIEMIECKIE

Kancelaria Premiera RP potwierdziła informację, którą opublikowały władze Brandenburgii. Otwarci granic nastąpi 13 czerwca o godzinie 24.00. Informację o zniesieniu ograniczeń na na polsko-niemieckiej granicy opublikował także korespondent Polsat News. Jak czytamy w sobotę (13 czerwca tego roku), znikną wszelkie ograniczenia. Ograniczenia na polsko-niemieckiej granicy zostaną zniesione z piątku na sobotę na podstawie informacji, jaką dostarczyło polskie MSW (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) do premiera Brandenburgii Dietmara Woidke. Pełni on dodatkowo rolę koordynatora do spraw polsko-niemieckich w rządzie Angeli Merkel. Tysiące Niemców i Polaków mogą odwiedzać teraz swoje rodziny, przyjaciół i sąsiadów, a biznes i turystyka znów mogą się ponownie rozwijać” – powiedział Woidke, premier Brandenburgii. Źródło/ My Polacy.de

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: