OD 2 WRZEŚNIA NOWY ZAKAZ! OTO LISTA

OD 2 WRZEŚNIA NOWY ZAKAZ! OTO LISTA

Polska nie obsłuży rejsów lotniczych do 48 państw z Chorwacją, Francją, Hiszpanią i Maltą na czele.

Od 2 września Polska wprowadzi w życie zapisy zaktualizowanej już listy państw, z którymi zostanie zawieszony bezpośredni ruch lotniczy. Spis z końcówki sezonu jest dłuższy niż wariant z 11 sierpnia i będzie niemałym ciosem dla m.in. miłośników Bałkanów i Europy Zachodniej.

Od 2 września Polska zawiesi połączenia do: Bośni i Hercegowiny; Czarnogóry; Królestwa Hiszpanii; Republiki Albanii; Republiki Chorwacji; Republiki Francuskiej; Republiki Kosowa; Republiki Macedonii Północnej; Republiki Malty; Republiki Mołdawii; Rumunii; Wielkiego Księstwa Luksemburga; Królestwa Bahrajnu; Republiki Iraku; Królestwa Eswatini; Państwa Izrael; Republiki Libańskiej; Państwa Katar; Państwa Kuwejt; Republiki Malediwów; Państwa Libii; Republiki Armenii; Republiki Indii; Republiki Kazachstanu; Republiki Namibii; Republiki Południowej Afryki; Republiki Zielonego Przylądka; Stanów Zjednoczonych Ameryki; Belize; Federacyjnej Republiki Brazylii; Meksykańskich Stanów Zjednoczonych (Meksyk – przyp. red.); Republiki Argentyńskiej; Republiki Chile; Republiki Dominikańskiej; Republiki Ekwadoru; Republiki Gwatemali; Republiki Hondurasu; Republiki Panamy; Republiki Paragwaju; Republiki Peru; Republiki Salwadoru; Republiki Surinamu; Wielonarodowego Państwa Boliwia; Wspólnoty Bahamów; Republiki Kolumbii; Republiki Kostaryki.

Źródło: turysci.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: