Od 27 kwietnia MDK realizuje zwroty za bilety

Od 27 kwietnia MDK realizuje zwroty za bilety

Od poniedziałku (27 kwietnia 2020 r.) w kinie  KOSMOS dla osób, które zakupiły bilety na odwołane przez MDK imprezy i seanse filmowe będzie otwarta kasa biletowa. Kasa będzie czynna w godz. 8.30- 15.00. W godzinach 10.00-12.00 wydawane  zwroty będą tylko seniorom.
Osoby, które zgłoszą się po zwrot należności, poproszone będą o okazanie dowodu zakupu — biletu/paragonu.
źródło MDK Mława, oprac. redakcja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: