Od 6 maja mają zostać otwarte żłobki, przedszkola

Od 6 maja mają zostać otwarte żłobki, przedszkola

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę, 29 kwietnia 2020, rozpoczęcie tzw. II etapu odmrażania gospodarki. W ramach tego projektu otwarte mają zostać m.in. żłobki i przedszkola. Ostateczna decyzja zależeć będzie od  decyzji władz samorządowych, a dla rodziców, którzy nadal nie będą mieli opieki nad dziećmi, wydłużony będzie zasiłek opiekuńczy.

Żłobki i przedszkola będą jednak działały w reżimie sanitarnym.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Od 4 maja działalność podejmą hotele i noclegownie. Również od 4 maja zostaną otwarte galerie handlowe, przy zachowaniu zasady, że dopuszczalna liczba klientów nie przekroczy 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

Od 4 maja będzie można też otworzyć instytucje kultury – biblioteki, muzea i galerie sztuki. We wszystkich przypadkach obowiązywać mają zasady bezpieczeństwa – konieczne nadal pozostaje zakrywanie ust i nosa.

Obszarem, z którego od 4 maja zdjęte zostały obostrzenia funkcjonowania, są też placówki rehabilitacyjne. Jak podkreślił zarówno premier jak i minister zdrowia nadal bardzo ważne jest zachowanie dystansu i zasad bezpieczeństwa.

Foto. gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: