Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Od 9 lutego nowe zasady podczas kontroli drogowej! Niewypełnianie poleceń może kosztować 500 zł.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego, kierujący pojazdami mają konkretne obowiązki do spełnienia podczas zatrzymania do kontroli drogowej. Dotyczy to zarówno kierowców pojazdów silnikowych, jak i motorowerów.

W momencie, w którym kontrolujący daje sygnał do zatrzymania się, kierujący ma obowiązek: zatrzymania pojazdu, trzymania rąk na kierownicy, a na polecenie kontrolującego wyłączenia silnika pojazdu, włączenia świateł awaryjnych oraz umożliwienia dokonania identyfikacji pojazdu (do czego zalicza się udostępnienie komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe). Ponadto zarówno kierujący, jak i pasażer mogą wysiąść z samochodu lub zsiąść z motoroweru dopiero za zezwoleniem osoby kontrolującej.

Policja oprócz tradycyjnego stania na poboczu i kontrolowania drogi, ma do dyspozycji jeszcze kilka innych sposobów. Może to robić przy użyciu śmigłowca monitorującego sytuację, a także przez drony. Sygnał z kamer obiektów latających na bieżąco przesyłany jest do patroli, które rozmieszczone są na trasach, np. drogach szybkiego ruchu, autostradach itd. Na podstawie przesyłanego sygnału funkcjonariusze wiedzą, kogo należy skontrolować i przyznać mandat.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: