Od czwartku wracają godziny dla seniorów

Od czwartku wracają godziny dla seniorów

Ta informacja niewielu będzie cieszyć. Od czwartku 15 października, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, rząd przywróci godziny dla seniorów. W sklepach i aptekach między 10 a 12 zakupy zrobią jedynie osoby mające co najmniej 60 lat. Niektórzy twierdzą, że to spowoduje tylko większe zagęszczenie ludzi w pozostałych godzinach, co skutkuje większym narażeniem na kontakt z osobą chorą. Narzekają również właściciele sklepów, bowiem obroty znów spadną.

You May Also Like

One thought on “Od czwartku wracają godziny dla seniorów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: