Od czwartku wracają godziny dla seniorów

Od czwartku wracają godziny dla seniorów

Ta informacja niewielu będzie cieszyć. Od czwartku 15 października, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, rząd przywróci godziny dla seniorów. W sklepach i aptekach między 10 a 12 zakupy zrobią jedynie osoby mające co najmniej 60 lat. Niektórzy twierdzą, że to spowoduje tylko większe zagęszczenie ludzi w pozostałych godzinach, co skutkuje większym narażeniem na kontakt z osobą chorą. Narzekają również właściciele sklepów, bowiem obroty znów spadną.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: