Od dziś maseczka obowiązkowa. Jednak nie wszędzie musisz ją nosić

Od dziś maseczka obowiązkowa. Jednak nie wszędzie musisz ją nosić

Od dziś noszenie maseczek obowiązuje we wszystkich miejscach przestrzeni publicznej w Polsce. Są wyjątki od tej reguły. Komu nie grozi mandat do 500 zł i gdzie maseczkę można legalnie zdjąć?

Od soboty 10 października cała Polska znajduje się w strefie żółtej. Oznacza to, że w całym kraju obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. Osoby, które nie dostosują się do obostrzeń muszą się liczyć z karą, jaką jest m.in. mandat w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi w ręce inspektora sanitarnego, nienoszenie maseczki może skutkować karą w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.

Spacer z psem – Szubska przypomina, że spacery z psami wiążą się z wychodzeniem do przestrzeni publicznej, w związku z czym poruszając się po ulicy z czworonogiem także należy pamiętać o maseczce. Można ją jednak zdjąć wchodząc do parku:

Podczas biegania: – Jeżeli czynimy to na terenie drogi publicznej, w przestrzeni publicznej, na chodniku, na drodze, pamiętajmy o maseczce. Możemy zastosować przyłbicę, która jest bardziej komfortowa. Jeżeli biegamy w parku, w lesie, na terenach zielonych, taka maseczka jest niepotrzebna – wyjaśnia Szubska.

Jazda na rowerze – okazuje się, że w tym wypadku sprawa nie jest tak oczywista jak mogłaby się z początku wydawać. Jeżdżąc na rowerze należy mieć maseczkę poruszając się ścieżką rowerową, jednak można ją zdjąć podczas jazdy po lesie, terenach zielonych i parkach.

Na placu zabaw – rodzice przyprowadzający dzieci na plac zabaw także muszą pamiętać o odpowiedniej ochronie.

źródło:biznesinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: