Od dziś istotne zmiany w przychodniach NFZ

Od dziś istotne zmiany w przychodniach NFZ

Od poniedziałku (06.07) sale obsługi klienta wracają do funkcjonowania. NFZ zachęca jednak do zdalnego korzystania z usług oferowanych przez przychodnie.

Powrót do normalnego funkcjonowania sal obsługi klienta sprawia, że znowu pojawia się możliwość wyrobienia karty EKUZ na miejscu w przychodni. Jest to karta zapewniająca ubezpieczenie zdrowotne na terenie krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), przydatna dla osób często podróżujących czy studentów jadących na Erasmusa. “W związku z kolejnym etapem przywracania obsługi bezpośredniej w placówkach NFZ, od 6 lipca w salach obsługi klientów będzie można znów załatwić sprawy związane z formularzami unijnymi, w tym również uzyskać na miejscu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego” – informuje NFZ.

Źródło: biznesinfo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: