OD JUTRA OTWARTE PLACE ZABAW

OD JUTRA OTWARTE PLACE ZABAW

Od 30 maja dzieci będą mogły korzystać z placu zabaw. Trzeba tylko będzie zachowywać pewne sanitarnych zasady.
Z informacji na stronie internetowej gov.pl wynika, że “będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej”.
Spółdzielnie mieszkaniowe i gminy, mają zostać zobowiązani do zapewnienia stałej dezynfekcji sprzętów znajdujących się na terenie placu. Na placu zabaw trzeba będzie zachować dwumetrowy dystans od innych osób, a rodzice i opiekunowie dzieci będą musieli zakrywać nos oraz usta, używając w tym celu np. maseczki. Taka zasada nie będzie obowiązywać dzieci – informuję RMF FM.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: