OD POCZĄTKU WAKACJI FOTORADAR W MAZOWIECKIM ZAREJESTROWAŁ 2 TYS. ZDJĘĆ

OD POCZĄTKU WAKACJI FOTORADAR W MAZOWIECKIM ZAREJESTROWAŁ 2 TYS. ZDJĘĆ

Od początku wakacji urządzenia automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym zarejestrowały ponad 140 tys. naruszeń przekroczenia dopuszczalnej prędkości- poinformował Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Rekordzistą jest radar w Krzywanicach w woj. mazowieckim.

Jak informuje GITD kierowcy przekraczali średnio prędkość o 23 km/h. Najwięcej, bo blisko 2 tys. naruszeń zarejestrował fotoradar w Krzywanicach w województwie mazowieckim. Niechlubnym – jak podkreśla GITD – rekordzistą, był kierujący, który 11 lipca w Dzierzążni w woj. mazowieckim na obszarze zabudowanym, kierując audi jechał 180 km/h. Z kolei przy pomocy 30 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości (OPP), w pierwszej połowie wakacji zarejestrowano ponad 20 tys. naruszeń.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że według specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego to odcinkowy pomiar prędkości jest najskuteczniejszym narzędziem zapobiegającym przekraczaniu prędkości, bo wymusza na kierowcy utrzymanie średniej prędkości przejazdu dłuższego odcinka trasy zgodnie z przepisami, poprawiając płynność jazdy.

“W Polsce, badanie NIK wykazało, że liczba wypadków na odcinkach dróg, na których w latach 2015-2016 uruchomiono urządzenia do OPP, zmniejszyła się o 64 (ze 112 do 48), a ofiar śmiertelnych o 27 (z 38 do 11). To w przeliczeniu na oszacowane koszty jednego wypadku oraz koszty ofiar śmiertelnych dało szacunkowy efekt korzyści społecznych w wysokości ok. 120,6 mln zł” – zwraca uwagę GDDKiA.

Z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że w ubiegłym roku na ponad 1,5 mln zarejestrowanych przekroczeń prędkości, ponad 800 tys. to przedział o 11-20 km/h; 530 tys. – o 21-30 km/h; 150 tys. o 31-40 km/h i 43 tys. o 41-50 km/h.

Najwięcej, bo aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości funkcjonuje na terenie województwa mazowieckiego. Ich liczba w całej Polsce będzie rosła. Planowana jest instalacja 39 nowych urządzeń. Obecnie trwa proces typowania ich lokalizacji.

Źródło: Auto Świat

Foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: