Od poniedziałku czynna jedna kasa w urzędzie miasta

Od poniedziałku czynna jedna kasa w urzędzie miasta

Jak podaje na swojej stronie Urząd Miasta Mława, już od najbliższego poniedziałku (27 kwietnia 2020 r.) czynna będzie jedna kasa miasta. Interesanci będą mogli z niej korzystać pojedynczo, aby nie tworzyły się kolejki mogące sprzyjać ewentualnym zakażeniom koronawirusem.

Kasa będzie czynna w standardowych godzinach pracy: od 8:00 do 15:15, z krótką przerwą techniczną w godz. 11:30-11:45. Mieszkańców, którzy nie mają wyraźnej potrzeby skorzystania z kasy osobiście są proszone o dokonywanie płatności przelewem bankowym na odpowiednie konto (na gotówce wirus utrzymuje się najdłużej).

źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: