Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OD PONIEDZIAŁKU NOWE WYŻSZE STAWKI W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Zgodnie z przyjętą 18 maja br. uchwałą Rady Miasta Mława, 1 sierpnia wchodzą w życie nowe stawki opłat za
postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Mławie. De facto – w związku z tym, że
tego dnia przypada niedziela – zaczną one obowiązywać w poniedziałek 2 sierpnia 2021 r.
Uchwała wprowadza następujące stawki opłat:
1) za pierwsze pół godziny postoju: 1,00 zł;
2) za pierwszą godzinę postoju: 2,00 zł;
3) za drugą godzinę postoju: 2,30 zł;

4) za trzecią godzinę postoju: 2,50 zł;
5) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju: 1,50 zł;
6) za kartę abonamentową parkingową miesięczną: 70,00 zł, z możliwością wykupienia wielokrotności karty na
jednym blankiecie;
7) za postój na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę:
– karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna comiesięcznie 250,00 zł,
– karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna jednorazowo 1200,00 zł,
– karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna comiesięcznie 200,00 zł,
– karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna jednorazowo 1800,00 zł;
8) za postój pojazdu osobowego będącego własnością, współwłasnością lub pozostającego w użyciu na
podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej bądź umowy użyczenia osoby zameldowanej w obszarze SPP,
parkującej na ulicy, przy której jest zameldowana:
– karta abonamentowa parkingowa miesięczna 15,00 zł,
– karta abonamentowa parkingowa roczna 150,00 zł.
Opłatę za postój pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony w miejscach, gdzie zezwalają
na to przepisy ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby zajętych miejsc i stawek opłat, o których mowa
powyżej.
Przypominamy, że do strefy płatnego parkowania zalicza się pasy drogowe następujących ulic:
1) ul. Stary Rynek po obu stronach wraz z parkingiem przy Urzędzie Miasta Mława;
2) ul. Spichrzowa po stronie północnej na odcinku od ul. Długiej do wjazdu na teren osiedla;
3) ul. Długa po obu stronach na odcinkach od ulic Stanisława Wyspiańskiego i Spichrzowej do końca zatoczek
postojowych;
4) ul. 3 Maja po obu stronach;
5) ul. Stefana Żeromskiego po stronie parku miejskiego oraz po stronie wschodniej na odcinku od ul. 3 Maja do
ul. Żwirki;
6) ul. Bolesława Chrobrego po obu stronach;
7) ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku po lewej stronie od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Henryka
Sienkiewicza;
8) ul. Władysława Reymonta po obu stronach z wyłączeniem miejsc postojowych dla taksówek

9) ul. Płocka na odcinku po obu stronach do skrzyżowania z ul. Szewską.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: