Działdowo. Od Przedszkolaka do Studenciaka

Działdowo. Od Przedszkolaka do Studenciaka

W Centrum Kształcenia Ustawicznego podjęto nową, ciekawą inicjatywę- projekt „od Przedszkolaka
do Studenciaka”. 23 listopada grupa przedszkolaków “Kłapouszki” z przedszkola Umisia wzięła udział
w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu.
Spotkanie poprowadziła pani Joanna Burdalska, studentka pielęgniarstwa Kolegium Nauk
Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy –filia w Działdowie. Dzieci miały możliwość sprawdzenia wzroku, pomiaru temperatury, posłuchania bicia serca, zapoznania się namacalnie z rewizytami niezbędnymi w codziennej pracy pielęgniarki. Przedszkolaki popracowały również warsztatowo nad modelem
anatomicznym człowieka .Całość zakończyła się wręczeniem dyplomów ,słodkim poczęstunkiem i pamiątkowym zdjęciem.

źródło: DAR Działdowo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: