OD SOBOTY OBOWIĄZK ZAKRYWANIA UST I NOSA RÓWNIEŻ NA WOLNYM POWIETRZU

OD SOBOTY OBOWIĄZK ZAKRYWANIA UST I NOSA RÓWNIEŻ NA WOLNYM POWIETRZU

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem rząd zadecydował, że od soboty 10 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami dotyczącymi strefy żółtej. Oznacza to m.in. obowiązek noszenia maseczki we wszystkich przestrzeniach publicznych, zmniejszenie limitu osób w środkach transportu i punktach usługowych, a także ograniczenie liczebności zgromadzeń.

Przepisy obowiązują w całej Polsce w strefie żółtej

 • Noszenie maseczek ochronnych – obowiązuje we całej przestrzeni publicznej (czyli również w miejscach wymienionych poniżej) z uwzględnieniem zakrywania nie tylko ust, ale i nosa.
 • Pojazdy transportu publicznego – łączna liczba osób podróżujących środkami transportu publicznego nie może przekroczyć liczby wszystkich miejsc siedzących (przy zajmowaniu co drugiego miejsca pustego) lub połowa liczby sumy miejsc siedzących i stojących (według dokumentacji technicznej).
 • Kina oraz wydarzenia kulturalne i sportowe w zamkniętej przestrzeni – publiczność nie może przekraczać 1/4 dostępnych miejsc.
 • Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni – liczba biorących w nich osób nie może przekraczać 100.
 • Lokale gastronomiczne – może przebywać w nich tylko tyle osób, by na każdą przypadała powierzchnia 4 metrów kwadratowych (odstępy od innych muszą więc wynosić min. 2 metry). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje obsługę, a także klientów do momentu konsumpcji.
 • Zgromadzenia publiczne – może uczestniczyć w nich do 150 osób z zachowaniem dystansu 1,5 m między uczestnikami oraz odległości od innych zgromadzeń wynoszącej co najmniej 100 metrów.
 • Miejsca kultu – obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób sprawujących kult. W przypadku zgromadzeń kościelnych na wolnym powietrzu uczestnicy muszą zachować dystans 1,5 metra lub nosić maseczkę.
 • Miejsca rekreacji i rozrywki – limit osób to 1 na 10 metrów kwadratowych.
 • Kluby fitness – limit osób to 1 na 7 metrów kwadratowych.
 • Wesela i inne rodzinne uroczystości – od 17 października 2020 roku limit wynosi 75 osób z wyłączeniem obsługi. Dopuszczalne jest niezakrywanie ust i nosa.
 • Inne imprezy i spotkania – limit wynosi 100 osób (z wyłączeniem obsługi).
 • Kluby nocne i dyskoteki w dalszym ciągu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności.

 

 

źródło/stronazdrowia.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: