Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Od stycznia 2022r. duże zmiany w ustawie o pochówkach i funkcjonowaniu cmentarzy

Rząd nie tylko reguluje przepisy dla żywych ale także dla zmarłych. Nowa ustawa ma wprowadzić nowoczesność. Nie tylko czeka nas centralny rejestr grobów i miejsc spoczynku, ale także elektroniczna karta zgonu czy elektroniczne księgi cmentarne. Przy okazji w ustawie znajdziemy zapis, który pozbawi nas własności postawionych przez Nas pomników i nagrobków. Jak głosi projekt ustawy „wszelkie groby, nagrobki, grobowce i inne kompozycje architektoniczne wzniesione na terenie cmentarza są własnością właściciela cmentarza. Mogą one być wznoszone, przerabiane i odnawiane przez osoby dysponujące uprawnieniami fundatora grobu lub prawem do grobu.”, czyli de fakto nie zależnie od tego za jaką wartość wystawimy osobie zmarłej pomnik, przechodzi on na własność zarządcy cmentarza. Nowy projekt wzbudza wiele kontrowersji i zapewne dojdzie do wielu nadużyć, gdy wejdzie on w życie. Przykładem może być to, że gdy dojdzie do uszkodzenia pomnika, za szkodę odpowiedzialny przecież będzie właściciel cmentarza, który powinien zapewnić bezpieczeństwo na miejscu.

Projekt reguluje też m.in. zasady międzynarodowego przewozu zwłok, szczątków ludzkich i popiołów ludzkich; zasady zakładania, rozszerzania, utrzymywania i likwidacji cmentarzy oraz umożliwia zakładanie cmentarzy poza terenem danej gminy.

Nowe prawo ma wejść w życie w 2022 roku. 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: