Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OD STYCZNIA NOWE WSPARCIE DLA RODZIN!

Od 1 stycznia na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 500 lub tysiąc złotych co miesiąc — tyle w ramach nowego świadczenia będą otrzymywać rodzice na każde kolejne dziecko między 12. a 36. miesiącem życia. Wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie elektronicznie. 

W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci. Oznacza to, że od nowego roku kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.

Jak przypomina “Rzeczpospolita”, rodzice powinni złożyć wniosek o nowe świadczenie już w miesiącu, w którym skończy ono dziewięć miesięcy. “Aby otrzymać pełną kwotę, nie warto zwlekać. Wniosek można złożyć najpóźniej do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: