OD TRZECH DNI TRWA WZMOŻONA KONTROLA POLICJI I SANEPIDU

OD TRZECH DNI TRWA WZMOŻONA KONTROLA POLICJI I SANEPIDU

W związku z gwałtowanie rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 policja oraz sanepid zaostrza kontrole.

Mandat za niezakrywanie ust i nosa staje się rzeczywistością. Policja nie przebiera w środkach i sypie mandatami. Przekonali się o tym już klienci supermarketów.

Przypomnijmy, że za niezakrywanie ust i nosa grozi mandat do 500 zł, natomiast kara administracyjna nałożona przez sanepid może skończyć się 30 tys. zł. Jak pokazują statystyki nie jest z nami najgorzej. Większość klientów jak i obsługi stosuje się do zaleceń i nosi maseczki. Problemem jest natomiast sposób noszenia. Częściowe zakrywanie twarzy (bez zakrycia nosa) stwarza większe ryzyko potencjalnego zarażenia się wirusem.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: