Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Od wielu lat działam społecznie na terenie naszej gminy

“Wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz podejmowania samych trafnych decyzji dla
dobra mieszkańców gminy Radzanów..” – tego bym sobie życzył.

Przemysław Pakuszewski, Wójt Gminy Radzanów, to kolejna osoba z cyklu rozmów pt. “Rozmowa z Wójtem”.

Rozmawiała Monika Siemianowska.

Dlaczego postanowił pan zostać wójtem?                                                                                                   

Od wielu lat działam społecznie na terenie naszej gminy. Pełnienie funkcji kierownika hali
sportowej w Zespole Szkół w Radzanowie miało wiele ograniczeń, których czasami niestety nie mogłem
przekroczyć. W gminie Radzanów mieszkam na stałe od 12 lat lecz korzenie mojej rodziny sięgają lat
przedwojennych. Zdecydowałem się kandydować, aby mieć większy wpływ na rozwój naszej małej
ojczyzny. Możliwości naszej Gminy są duże, a ze swojej strony mogę zapewnić pełne zaangażowanie
i oddanie dla dobra mieszkańców.

Co jest najtrudniejsze dla Pana w codziennej pracy?  

To, że doba ma tylko 24 godziny, a tydzień 7 dni. Praca Wójta to niezliczona ilość spotkań, zebrań,
narad, podpisywanych dokumentów. Wójt reprezentuje też gminę na zewnątrz, musi często wyjeżdżać
np. do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie czy Starostwa Powiatowego w Mławie. To pochłania
dużo czasu, ale jest konieczne, bo trzeba dopilnować interesów gminy na zewnątrz.

Pięć lat to długi okres, w którym można wiele zdziałać. Jakie ma Pan plany na rozwój gminy
Radzanów?
Pięć lat to jednocześnie dużo i mało. Wszystkich inwestycji poprawiających jakość życia
mieszkańców nie da się zrealizować jednocześnie lub w krótkim odstępie czasowym. Każda musi mieć
zabezpieczenie finansowe. Nasz budżet jednak nie jest duży. Opiewa co prawda na kwotę ok. 18 mln
złotych, ale w tej kwocie są sztywne wydatki na programy rządowe, np. 500+, w których gmina można
powiedzieć jest tylko pośrednikiem w wypłacaniu pieniędzy. A zatem realny budżet jest dużo niższy.
Zachęcamy mieszkańców regionu do osiedlania się na naszym terenie. W ramach współpracy
z rolnikami będziemy przekształcać tereny z rolnych na zabudowę mieszkaniową i w tym zakresie
prowadzimy ciągłe rozmowy. Działkami budowlanymi zainteresowani są nie tylko mieszkańcy
okolicznych gmin, ale również mieszkańcy Warszawy. Wiemy dobrze, że im więcej mieszkańców tym
większe wpływy do budżetu. Marzeniem jest również, aby powstała firma która mogłaby skupić ludzi
wokół naszej Gminy, prowadzimy takie rozmowy z inwestorami czy się uda ciężko powiedzieć
ale trzeba próbować.

Jak wygląda Pańska współpraca z Radą Gminy Radzanów?
Jestem zadowolony z naszej współpracy, choć wiadomo, że zdarzają się sytuacje kiedy nasze
zdania się różnią. Radni dają wyraźnie poznać się jako społecznicy, którzy podejmują wiele inicjatyw na
rzecz swoich miejscowości. Deklaruję współpracę ze wszystkimi radnymi, bo każdy z radnych
reprezentuje w Radzie Gminy dużą liczbę mieszkańców. Można nawet określić, że jest „łącznikiem”
między Urzędem Gminy, a mieszkańcami.

Czy będzie Pan startował ponownie na funkcję Wójta?

Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi.

Jakie hobby ma nowy wójt gminy Radzanów?

Moje hobby to podróże i sport (siatkówka, tenis stołowy, sporty wodne) .Niestety w ostatnich
miesiącach zabrakło czasu na te przyjemności. Motocykl również jest bliski memu sercu. Mam jednak
nadzieję, że w wolnej chwili nadrobię zaległości.

Czego życzyć Panu w obecnej kadencji?   

Wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz podejmowania samych trafnych decyzji dla
dobra mieszkańców gminy Radzanów. No i oczywiście zdrowia, bo ono warunkuje właściwe
sprawowanie urzędu wójta.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: