OD WRZEŚNIA DO SZKOŁY BEZ MASECZEK

OD WRZEŚNIA DO SZKOŁY BEZ MASECZEK

GIS przygotował wstępne założenia w sprawie powrotu do szkół. Nie będzie obowiązkowych maseczek, czy jednoosobowych ławek.

To tylko wstępne wytyczne. Ostateczne zasady nauki w szkołach od września poznamy na ok. dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Według tych założeń, uczniowie nie będą musieli nosić maseczek cały czas. Będą je zakładać jedynie podczas większych zgromadzeń, np. apeli. Sanepid chce też wdrożenia szybkich procedur informowania rodziców o tym, że dziecko ma infekcję i jego odbioru ze szkoły.

W przypadku wykrycia w szkole koronawirusa decyzję o ewentualnym zamknięciu placówki ma podejmować dyrektor i powiatowy inspektor sanitarny.

Specjalną ochroną mają zostać objęci starsi nauczyciele, szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo związane z zakażeniem. Będą zwolnieni z zajęć wymagających kontaktu z dużą grupą, zajęć świetlicowych czy dyżurów na korytarzach. Będą za to obowiązkowo nosić maseczki i rękawiczki.

Jak mówił na antenie RMF FM wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska, na razie ministerstwo rekomenduje powrót do szkół od 1 września. Nie wiadomo jednak jak sytuacja będzie wyglądać tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jest tak dynamiczna, że decyzja zapadnie na dwa tygodnie przed startem roku szkolnego.

Źródło: money.pl

Foto: Lourdes ÑiqueGrentz z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: