OD WRZEŚNIA NOWE LIMITY DLA DORABIAJĄCYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW

OD WRZEŚNIA NOWE LIMITY DLA DORABIAJĄCYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW

Do wcześniejszych emerytur i rent można dorabiać. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że istnieją limity dodatkowych zarobków, od których ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Wcześniejsza emerytura lub renta podlega zmniejszeniu wtedy, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta wyniesie 3517,20 zł brutto i będzie to o około 215 złotych mniej niż w sierpniu. Do zawieszenia świadczenia dojdzie natomiast w sytuacji, w której przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września limit wyniesie 6531,90 zł.

– Wskazane progi dla dorabiających świadczeniobiorców będą obowiązywać do 30 listopada – informuje Piotr Olewiński.

W szczególnej sytuacji są osoby pobierające rentę socjalną. Limit 3517,20 zł spowoduje w ich przypadku od razu zawieszenie świadczenia.

 

Źródło/Rzeczpospolita

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: