OD WRZEŚNIA OSOBY NIE NOSZĄCE MASECZEK BĘDĄ MUSIAŁY POKAZAĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

OD WRZEŚNIA OSOBY NIE NOSZĄCE MASECZEK BĘDĄ MUSIAŁY POKAZAĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

To koniec z nie zasłaniania ust i nosa maseczką. Tłumaczenie też nie pomoże. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowymi przepisami. Od września z zasłaniania ust i nosa w sklepach, restauracjach czy komunikacji publicznej będzie można być zwolnionym tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

W czwartek, 6 sierpnia, odbyła się konferencja Ministerstwa Zdrowia, na której Łukasz Szumowski zdradził plany dotyczące zaostrzonych rygorów sanitarnych w czasie pandemii COVID-19.

Podczas spotkania z dziennikarzami minister zapowiedział, że to już koniec niezakładania maseczek lub przyłbic w sklepach, restauracjach czy komunikacji miejskiej. Dotąd wystarczyło, że ktoś stwierdził u siebie problemy zdrowotne, żeby odmówić zasłonięcia ust oraz nosa. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad sformułowaniem nowych przepisów w taki sposób, żeby osoby mające m.in. problemy z układem oddechowym mogły skorzystać z prawa do niezasłaniania ust oraz nosa.

 

Obraz Mircea Iancu z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: