Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OD WRZEŚNIA ZMIANY W SZKOŁACH

Od września 2020 r. MEN wprowadza do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia nowy przedmiot tj. łacinę i kulturę antyczną. Program przewiduje jedną godzinę tygodniowo i zakres podstawowy.

MEN tłumaczy, że rolą przedmiotu jest “wyposażenie uczniów w umiejętność czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów”. Celem jest pokazaniu uczniom oddziaływania języka łacińskiego i kultury rzymsko-greckiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Nowa podstawa programowa ma dać nauczycielom przekonanie o doniosłości i atrakcyjności tych zagadnień.

źródło:dziennikustaw.gov.pl/wp.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: