Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OD WTORKU KASA BILETOWA PONOWNIE NA DWORCU MŁAWA WÓLKA

Od 4 stycznia na dworcu Mława Wólka kasa biletowa będzie otwarta. Była to niedogodność dla mieszkańców z okolicy i przejezdnych czekających na tej stacji.  Po interwencji radnego Sejmiku Wojewódzkiego Konrada Wojnarowskiego otworzą ją tym razem Koleje Mazowieckie. 

Od 10 grudnia kasa została przeniesiona na nowy dworzec zintegrowany Mława miasto. Na stacji Mława Wólka został postawiony biletomat. Jednak niektórym obsługa urządzenia sprawiała trudność. Teraz podróżujący mogą swobodnie korzystać z kas biletowych usytuowanych na dwóch dworcach.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: