ODBĘDĄ SWOJE KARY ZA KRADZIEŻ I JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU

ODBĘDĄ SWOJE KARY ZA KRADZIEŻ I JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU

Dwaj mieszkańcy Działdowa 21 i 34-latek najbliższy czas spędzą za kratkami. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów w związku z wydanym na nich nakazem sądowym. Obaj mają do odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa i wykroczenia.

W Działdowie na jednej z ulic patrol prewencji podczas legitymowania dokonał zatrzymania 21-letniego działdowianina. Sąd Rejonowy w Działdowie wydał na niego nakaz doprowadzenia celem odbycia kary zastępczej 16 dni pozbawienia wolności za wykroczenie kradzieży.  Mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, skąd następnie zostanie odkonwojowany do Zakładu Karnego.

Ten sam patrol również w Działdowie zatrzymał kolejnego poszukiwanego przez sąd. To 34-letni mieszkaniec Działdowa, wobec którego sąd orzekł karę 1 roku pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.  Policjanci doprowadzili mężczyznę na komendę i osadzili w policyjnej celi. Dzisiaj policyjne pomieszczenie zamieni na celę zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

Źródło: KPP Działdowo

Foto: Ichigo121212 z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: