ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY SZPITALA W MŁAWIE POWRÓCIŁ DO NORMALNEJ PRACY

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY SZPITALA W MŁAWIE POWRÓCIŁ DO NORMALNEJ PRACY

Dziś rano mławski szpital otrzymał wyniki testów na obecność koronawirusa. Przebadano około 50 osób mających styczność z pacjentką, u której stwierdzono zarażenie COVID-19. Wszystkie wyniki wyszły ujemne a zatem odział wewnętrzny od dzisiaj zaczął normalnie pracować.

Przypomnijmy do mławskiego szpitala trafiła pacjentka z zapaleniem płuc. Drugi test dał wynik dodatni. Szybko została przewieziona do szpitala zakaźnego w Warszawie. Cały oddział został poddany kwarantannie a wypisy zostały wstrzymane.

Od dziś wszystko wraca do normalności.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: