ODDZIAŁY W SZPITALU W CIECHANOWIE PRZESTANĄ PRACOWAĆ Z POWODU DODATKOWYCH ŁÓŻEK DLA CHORYCH NA COVID-19

ODDZIAŁY W SZPITALU W CIECHANOWIE PRZESTANĄ PRACOWAĆ Z POWODU DODATKOWYCH ŁÓŻEK DLA CHORYCH NA COVID-19

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie w najbliższym czasie będzie musiał wstrzymać leczenie pacjentów internistycznych i pulmonologicznych. Wewnętrzny i pulmonologia muszą zostać przekształcone w Oddział Zakaźny, w którym będą leczone wyłącznie osoby zakażone koronawirusem. Obecnie szpital dysponuje maksymalnie 18 miejscami w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym dla osób chorujących na Covid-19. Na mocy wydanej decyzji teraz musi zapewnić łącznie 66 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem, w tym 6 z respiratorami. W związku z tym wojewoda zalecił przekształcić 38 łóżek na Oddziale Wewnętrznym i 10 w Pododdziale Pulmonologicznym właśnie na miejsca dla osób z potwierdzonym zakażeniem. Ciechanów przygotowuje się do realizacji tej decyzji a pacjenci zostaną przeniesieni do pobliskich szpitali powiatowych.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: