Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DO 10 SIERPNIA ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ ZA ODPADY!

Od 1 lipca 2020 r. urząd miejski rozpoczął przyjmowanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Interesanci, którzy będą mieli problemy z ich wypełnieniem mogą liczyć na pomoc urzędników. Do obsługi mieszkańców w tym zakresie zostały utworzone dwa stanowiska.

Nową deklarację należy złożyć w urzędzie do 10 sierpnia br. Jej druk mieszkańcy domów jednorodzinnych wkrótce znajdą w swoich skrzynkach pocztowych razem z ulotką informującą o nowym sposobie obliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Formularz deklaracji można także pobrać ze strony internetowej ratusza -> TUTAJ.

Deklaracje osobiście składają właściciele nieruchomości (opcjonalnie – mogą je przesyłać pocztą lub przekazywać pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP). W imieniu mieszkańców domów wielolokalowych deklaracje składają administratorzy nieruchomości.

Zwracają uwagę aby w deklaracji wpisać średniomiesięczne zużycie wody z ostatnich 4 miesięcy. Aby uzyskać kwotę do zapłaty – liczbę zużytych metrów sześciennych wody mnożymy przez stawkę, którą uzyskaliśmy po przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów – 10 zł.

Przykład: W marcu moja rodzina zużyła 10 m³, w kwietniu – 8 m³, w maju  – 10 m³, a w czerwcu – 12 m³. Przez 4 ostatnie miesiące zużyliśmy ogółem 40 m³.

 Średniomiesięczne zużycie wody to 40 : 4 = 10 m³, kwota do zapłaty: 10 m³ x 10 zł = 100 zł.

Jeśli masz zaplombowany przez WOD-KAN podlicznik, jego średniomiesięczne wskazanie z czterech ostatnich miesięcy możemy odjąć od wskazania licznika głównego.

Przykład: 10 m³ – 2 m³ (średniomiesięczne wskazanie podlicznika) = 8 m³, kwota do zapłaty: 8 m³ x 10 zł = 80 zł

Jeśli nie będziecie oddawali bioodpadów, tylko je kompostowali, od otrzymanej kwoty możesz odjąć 6 zł.

Źródło i fot.:UMM, opracowanie redakcja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: