Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ODPALIŁ PETARDĘ. URWAŁO MU PALEC!

Policja,Mimo, że do Sylwestra jeszcze pięć miesięcy to jedne z mieszkańców Iławy postanowił odpalić petardę. 42-latek z obrażeniami dłoni trafił do szpitala. Pamiętajmy, że pomimo zapewnień producentów i sprzedawców, że są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o mężczyźnie, który w mieszkaniu odpalił petardę, w wyniku czego urwało mu palec. Na miejsce niezwłocznie pojechał patrol policji. Tam funkcjonariusze ustalili, że petardę odpaliła osoba pełnoletnia. 42-latek znajdując pod działaniem alkoholu odpalił petardę, którą chciał wyrzucić przez okno. Jednak jak się okazało nie zdążył tego zrobić przed wybuchem, co spowodowało urwanie części środkowego palca prawej dłoni. Przybyły na miejsce zespół karetki pogotowia zabrał mieszkańca Iławy do szpitala.   Mężczyzna w najbliższym czasie odpowie za używanie petard wbrew zakazowi.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego.
– Rozporządzenie nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczania używania wyrobów pirotechnicznych (…), w którym wskazuje dni, w których można używać materiałów pirotechnicznych widowiskowych. Są to 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia. Niestosowanie się do zakazów wskazanych w Rozporządzeniu zagrożone jest karą grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach (do 500 zł).
– zakazane jest także sprzedawanie wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim (zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przez naczeniu wojskowym lub policyjnym Dz.U.2012.1017). Jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Źródło: policja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: