Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ODŚNIEŻENIE CHODNIKA OBOWIĄZKIEM WŁAŚCICIELA POSESJI?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciele przyległych nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W praktyce oznacza to, że jeśli wydzielona część dla ruchu pieszego bezpośrednio leży przy granicy nieruchomości, wtedy obowiązek odśnieżania należy do właściciela tej nieruchomości. Inaczej jest jednak, gdy pomiędzy chodnikiem a rozpoczęciem posesji jest np. pas zieleni. Wtedy to gmina powinna zadbać o bezpieczeństwo osób przechodzących. O odśnieżanie nie musisz się również martwić kiedy nie znajduje się bezpośrednio przy granicy Twojej nieruchomości.  jeśli gmina pobiera opłaty za postój lub parkowanie samochodu w miejscu przeznaczonym na ruch pieszy, a także z przystanków autobusowych czy tramwajowych, które są wyraźnie wydzielone krawężnikiem lub znakiem poziomym torowisk pojazdów szynowych.

Biorąc powyższe pod uwagę – zgodnie z prawem, to właściciel nieruchomości przyległej do chodnika musi zadbać o pozbycie się zanieczyszczeń chodnika takich jak śnieg, lód i błoto. Są one często niebezpieczne dla osób przechodzących i mogą spowodować tragiczny w skutkach upadek.

Jako właściciel nieruchomości pamiętaj także o odśnieżeniu dachu oraz elewacji, ponieważ to również należy do Twoich obowiązków. Może okazać się, że przy dużym wietrze, śnieg czy sople spowodują uszczerbek na zdrowiu przechodniów.

Za nieodśnieżenie chodnika grożą konsekwencje wynikające z kodeksu wykroczeń, takie jak kara pieniężna, która może wynosić nawet 1500 złotych lub kara nagany.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: