Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Odznaczenia z okazji DEN w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej jedenaścioro nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w dniu 27 października 2021 roku zostało uhonorowanych:
Medalami Komisji Edukacji Narodowej:
p. Renata Nagucka nauczycielka biologii,
p. Jolanta Witkowska nauczycielka wychowania przedszkolnego.
Medalami za Długoletnią Służbę:
Małgorzata Bejtler nauczycielka wychowania przedszkolnego,
Teresa Radziszewska nauczycielka wychowania przedszkolnego,
Dorota Prorok nauczycielka wychowania przedszkolnego,
Anna Wieczorek nauczycielka wychowania przedszkolnego,
Urszula Smolińska nauczycielka wychowania przedszkolnego,
Hanna Wietecha nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
Renata Przybyłowska pedagog szkolny,
Dorota Tadrzyńska nauczyciel bibliotekarz,
Dariusz Kieglerski nauczyciel wychowania fizycznego.
GRATULUJEMY!

Źródło i foto: ZPO nr 1 w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: