OGŁOSZENIE STAROSTY MŁAWSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY MŁAWSKIEGO

Starosta Mławski ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mławie, która będzie działać w okresie kadencji 2020-2024

Wiecej informacji w BIP pod podanym niżej linkiem

https://www.bip.powiatmlawski.pl/1376,ogloszenia-rozne-i-przetargi-sprzedazowe?tresc=23952

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: