OGRÓDKI DZIAŁKOWE ,,ZA TOREM” ZASYPANE GÓRĄ ŚMIECI!

OGRÓDKI DZIAŁKOWE ,,ZA TOREM” ZASYPANE GÓRĄ ŚMIECI!

Działkowce przecierają oczy ze zdumienia. Przyjeżdżając na działkę na parkingu jest mini wysypisko śmieci. Coraz więcej działkowców zgłasza problem ze śmieciami na ROD ,,Za TOREM” w Mławie.

Do naszej redakcji zgłosiła się kolejna osoba ze skargą na  gromadzone odpady na terenie ogrodów działkowych ,,Za TOREM”.

Pani Grażyna pyta- dlaczego śmieci nie są wywożone? Leżą tam hałdy śmierdzących śmieci! Lęgną się robaki, można tam nawet spotkać szczura. Dlaczego w czasach koronawirusa dopuszcza się do takiej sytuacji? 

Zapytaliśmy prezesa ogródków działkowych ,, Za TOREM” skąd biorą się takie ilości śmieci?

– Największym problemem jest to, że większość śmieci nie jest działkowiczów. Na terenie naszych ogrodów znajdują się dwa miejsca wyznaczone na wyrzucanie odpadów. Jedne pojemniki na segregowane odpady znajdują się na parkingu od ulicy Szreńskiej, zaś drugi kontener stoi na parkingu na końcu działek. Własnie z tamtym kontenerem jest największy problem, ponieważ znajduje się od strony rzadko uczęszczanej polnej drogi.  Po dogłębnym zapoznaniu się z problemem i obejrzeniu śmieci, okazuje się że to nie są tylko odpady pochodzące z działek. Leżą tam między innymi części samochodowe, stare opony, wanna,  pełne worki butelek po alkoholu. Jako zarząd jesteśmy o tym przekonani, że śmieci przywożone są z zewnątrz i podrzucane. Nie muszą to robić osoby posiadające działkę. Wystarczy przerzucić worek przez ogrodzenie, bez wchodzenia na tren ogrodów. Tego problemu tak na pewno nie zostawimy. W najbliższym czasie będą zamontowane kamery – mówi prezes Rodzinnych Ogrodów działkowych ,,Za Torem”.

Jako redakcja skontaktowaliśmy się również z firmą NOVAGO zajmująca się wywozem śmieci z rodzinnych ogrodów działkowych. Gdzie poinformowano nas, że śmieci są wywożone po zgłoszeniu przez zarząd ROD o takiej konieczności. Są to jednak śmieci nie segregowane o rożnych gabarytach. Koszt wywozu tych odpadów jest dość wysoki, w szczególności jeśli jest ich taka ilość.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: