OKOŁO 10 MLD ZŁ POSZŁO NA ZASIŁKI OPIEKUŃCZE!

OKOŁO 10 MLD ZŁ POSZŁO NA ZASIŁKI OPIEKUŃCZE!

Koszt zasiłków opiekuńczych związanych z pandemią wyraźnie przekracza 10 mld zł. Tak wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dane resortu rodziny wykazują, że tydzień spędzony przez wszystkie dzieci w domach w trakcie pandemii kosztował Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ok. 1 mld zł. Świadczenie zostało wprowadzone ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W życie weszło 27 marca. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał objętym ubezpieczeniem chorobowym rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci do 8. roku życia, którzy nie mogli zapewnić opieki w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobków, przedszkoli lub szkół. Ze świadczenia dodatkowo mogli skorzystać rodzice starszych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Od pierwszego września do szkół wrócili w końcu uczniowie. To była bardzo długa przerwa w funkcjonowaniu placówek oświatowych w Polsce.

Źródło: money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: