OPŁATA ZA ODPADY Z UCHWAŁĄ BEZ ZASTRZEŻEŃ

OPŁATA ZA ODPADY Z UCHWAŁĄ BEZ ZASTRZEŻEŃ

Jakiś czas temu na jednym z mławskich portali mogliśmy przeczytać artykuł dotyczący skargi, która wpłynęła do Wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca uchwały Rady Miasta Mława nr XVII/253/2020 z 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat. Uchwałą wzbudziła wiele kontrowersji wśród mieszkańców Mławy. Według jednego z nich została napisana niechlujnie i na kolanie i bez konsultacji z mieszkańcami.

W odpowiedzi na redakcyjne pytanie UMM podaje, że skontaktował się z Regionalna Izbą Obrachunkową w Ciechanowie i uzyskał informację, że RIO nie ma zastrzeżeń do uchwały Rady Miasta Mława nr XVII/253/2020 z 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat. Wobec powyższego uchwała ta od 1 lipca br. w całości weszła w życie. Ponadto przypominają, że do 10 sierpnia wszyscy właściciele domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie Mławy zobowiązani są przepisami ogólnopolskimi – ustawowymi, złożyć w ratuszu deklaracje o opłacie za odbiór i gospodarowanie odpadów. Specjalnie dla tych, którzy mogą mieć problem z uzupełnieniem formularza, burmistrz Sławomir Kowalewski uruchomił w ratuszu dwa punkty obsługi bezpośredniej interesantów.

Fot. UMM

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: