Organizacja ruchu i kursy MKM-ki we Wszystkich Świętych

Organizacja ruchu i kursy MKM-ki we Wszystkich Świętych

W niedzielę 1 listopada 2020 r. na ulicach wokół mławskich cmentarzy będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu. Szczegóły i mapki poglądowe podajemy poniżej. Autobusy wszystkich linii Mławskiej Komunikacji Miejskiej będą tego dnia kursowały jak w dzień powszedni.

CMENTARZ PARAFIALNY:

 • ul. Nowowiejska – ulica jednokierunkowa, ruch od ul. 18 Stycznia do ronda „Solidarności”, zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jezdni;
 • ul. Browarna – ulica bez przejazdu, dopuszczony ruch od strony ul. Warszawskiej do ogrodzenia cmentarza;
 • handel – przy bramie wejściowej na cmentarz od strony ul. 18 Stycznia i na ul. Browarnej – na długości ogrodzenia cmentarza, na ul. Nowowiejskiej – na wysokości bramy wejściowej na cmentarz.

 

CMENTARZ KOMUNALNY:

 • ul. Maksymiliana Marii Kolbego – ulica jednokierunkowa, ruch od ronda „Solidarności” do cmentarza, zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jezdni;
 • ul. Żabieniec – ulica jednokierunkowa, ruch od cmentarza w kierunku ul. Warszawskiej;
 • handel – na parkingu przed bramą wejściową na cmentarz.

 

CMENTARZ PARAFIALNY – WÓLKA:

 • ul. Cmentarna – ulica jednokierunkowa na odcinku od ul. Napoleońskiej, wzdłuż ogrodzenia do końca cmentarza, wyjazd w kierunku ul. Studzieniec;
 • ul. Cmentarna – na odcinku od ul. Napoleońskiej do ul. Józefa Ostaszewskiego lewostronny zakaz zatrzymywania się;
 • ul. Cmentarna – na odcinku od ul. 20 Dywizji Wojska Polskiego do ul. Wiktora Altera (po stronie ogrodzenia cmentarza) prawostronny zakaz zatrzymywania się;
 • handel – na parkingu przy bramie wejściowej na cmentarz.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i obowiązującymi w Polsce ograniczeniami, prosimy odwiedzających cmentarze i pasażerów Mławskiej Komunikacji Miejskiej o stosowanie niezbędnych środków ostrożności w zakresie zachowywania dystansu społecznego oraz stosowania wymaganych osłon nosa i ust

 1. Źródło / UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: