Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Organizujesz turniej lub ligę piłkarską? Dowiedz się z filmu jak uzyskać Patronat PZPN

Podniesienie rangi imprezy, wsparcie promocyjne czy gadżety dla uczestników. Patronat PZPN „Piłka dla wszystkich”.

Organizując wydarzenie o charakterze piłkarskim możesz ubiegać się o jeden z trzech rodzajów patronatów PZPN:
– Patronat Honorowy Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej – przyznawany najważniejszym przedsięwzięciom sportowym, edukacyjnym, naukowym, kulturalnym lub informacyjnym, przede wszystkim cyklicznym oraz jubileuszowym, o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym,
– Patronat Polskiego Związku Piłki Nożnej – przyznawany imprezom i wydarzeniom sportowym, których liczba uczestników przekracza 250 oraz edukacyjnym, naukowym, kulturalnym lub informacyjnym mającym charakter ogólnopolski i promującym piłkę nożną,
– Patronat PZPN „Piłka dla wszystkich” – przyznawany rozgrywkom piłkarskim o charakterze amatorskim, rozgrywanym w dowolnej formie (turnieje, ligi, rozgrywki pucharowe itp.). W przypadku tego patronatu minimalna liczba uczestników musi wynosić 100.

W związku z obostrzeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa do odwołania obowiązuje także górny limit uczestników wydarzenia. Na dzień 7 lipca 2020 roku wynosi on 150 osób.

Bez względu na to, o który z patronatów się ubiegasz, procedura składania wniosku wygląda dokładnie tak samo. Przedstawia ją poniższy film. Szczegółowe kryteria przyznawania patronatów znajdują się w regulaminie.

 

Już sam fakt wsparcia przez Polski Związek Piłki Nożnej i możliwość wykorzystywanie logotypów federacji w promowaniu wydarzenia podnosi jego rangę. Niejednokrotnie organizatorzy byli też wspierani komunikacyjnie, a informacje o ich inicjatywach pojawiały się na stronie www.laczynaspilka.pl.

Źródło: laczynaspilka

Foto: bottomlayercz0 z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: