Osiem interwencji w ciągu dzisiejszej nocy

Osiem interwencji w ciągu dzisiejszej nocy

W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu mlawskiego wyjezdzaly 8 razy do powalonych drzew, które utrudniały ruch na drodze. Oraz dwukrotnie do pompowania wody w zalanych piwnicach. W wyniku tych zdarzeń nie było osób poszkodowanych.

 

 

Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: