Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

OSIEM MŁAWSKICH SZKÓŁ OTRZYMA DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 14 000,00 ZŁ

Powiat Mławski otrzymał 112 tyś zł w formie dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Wsparcie to trafi do 8 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski.

Każda z  placówek otrzyma po 14 000,00 zł dofinansowania z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. A wśród nich znalazły się  Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, Branżowej Szkoły I stopnia specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie, Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r., II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r., I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.

W środę 20 października w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Ciechanowie Starosta Mławski Jerzy Rakowski oraz członek zarządu Krystyny Zając podpisali umowę na wspomniane dofinansowanie, a kontrasygnowała ją zaś Skarbnik Powiatu Elżbiety Kowalskiej.

Dla tych szkół Powiat Mławski zapewni też wkład własny w wysokości 28 000,00 zł. W związku z tym razem wspomniane placówki otrzymają 140 000,00 zł, za którą zakupionych zostanie łącznie 18 interaktywnych monitorów dotykowych, 4 laptopy i projektor.

Sprzęt zakupiony w ramach programu wzbogaci bazę sprzętowo-dydaktyczną szkół,
a zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu podniesie atrakcyjność zajęć i efektywność kształcenia.

W ubiegłym roku wsparcie otrzymała Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie. Zakupiono wówczas 5 laptopów.

 

źródło/Starostwo Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: